Beleidswensen

In het (verwachte) weerstandsvermogen per 1 januari 2020 is ruimte aanwezig van € 8,1 miljoen. Dit is het verschil tussen het weerstandsvermogen en de gekwantificeerde risico's. Deze ruimte wordt ingezet om het totaal van de voorgestelde beleidswensen à € 6,9 miljoen (€ 3,6 miljoen 2020 en € 3,3 miljoen 2021) te dekken.

Bedragen x € 1.000

Beleidswensen

2020

2021

2022

2023

programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

1.

Initiatievenfonds

120

0

0

0

programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2.

Schone openbare ruimte

165

80

0

0

3.

Participatiebestekken

240

240

0

0

programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

4.

Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam

425

425

0

0

5.

Kinderopvang en stress-sensitieve dienstverlening

216

216

0

0

6.

Ondertussengroep Wet Inburgering

145

0

0

0

7.

Uitvoeringsbudget Sociaal Marinier

300

300

0

0

8.

Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt

250

250

0

0

programma Lerend en Ondernemend Dordrecht

9.

MKB vriendelijke gemeente

100

100

0

0

10.

Ruimtelijk economisch instrumentarium

50

50

0

0

11.

Smart City en Smart Industry

440

195

0

0

programma Gezond en Levendig Dordrecht

12.

Mijlpaal 2020 - 800 jaar stad

300

0

0

0

13.

Mijlpaal 2021 - 600 jaar St. Elisabethsvloed Biesbosch

100

400

0

0

14.

Culturele programmering

50

50

0

0

programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht

15.

Tweede calamiteitenroute Staart-Oost

150

1.030

0

0

programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

16.

Bereikbaarheid Dordrecht

135

0

0

0

17

Modernisering verkeersregelinstallaties

185

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

18.

Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed

225

0

0

0

Totaal beleidswensen

3.596

3.336

0

0

ga terug