Financiële samenvatting

De stand van de Begroting 2019 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kadernota 2020 leidt tot het volgende meerjarenbeeld:

Bedragen × € 1.000

Overzicht Kadernota 2020

2020

2021

2022

2023

Eindsaldo Begroting 2019

€ 6.554

€ 6.244

€ 455-

€ 1.895-

Effect Autonome ontwikkelingen

€ 3.588-

€ 8.414-

€ 7.284-

€ 6.284-

Effect Indexaties uitgaven

€ 4.900-

€ 4.900-

€ 4.900-

€ 4.900-

Effect Indexaties inkomsten

€ 3.400

€ 3.400

€ 3.400

€ 3.400

Effect Knelpunten

€ 1.011-

€ 1.075-

€ 966-

€ 1.204-

Effect Dekkingsmaatregelen

€ -

€ 2.320

€ 4.280

€ 10.931

Saldo Kadernota 2020

€ 455

€ 2.425-

€ 5.925-

€ 48

Vanuit dit meerjarenbeeld zal gewerkt gaan worden aan het opbouwen van de Begroting 2020. In de Begroting 2020 zal het effect van de Meicirculaire 2019 en de besluitvorming bij de diverse verbonden partijen verwerkt zijn.

ga terug