14. Culturele programmering

Portefeuillehouder: R.E.C. Reynvaan-Jansen
Programma: Gezond en Levendig Dordrecht

Omschrijving
Uitbreiding culturele programmering in de stad als gevolg van het in 2019 op te stellen nieuwe cultuurbeleid.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Uitbreiden van de culturele programmering van de stad.

Toelichting
De fysieke culturele infrastructuur is op orde. Het gaat er nu om die gebouwen te vullen met programmering die (jonge) bewoners vasthoudt in de stad en nieuwe bedrijven, bewoners en bezoekers trekt. Denk aan het faciliteren van culturele broedplaats(en) en producties en het verbreden van (de uitstraling van) culturele activiteiten naar de wijken en het publieksbereik in de regiogemeenten. Als we cultuur voor iedereen toegankelijk willen maken is budget noodzakelijk om initiatieven mogelijk te maken. Exacte invulling gebeurt na consultatie van de stad over het nieuwe cultuurbeleid.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Culturele programmering

50

50

0

0

ga terug