7. Uitvoeringsbudget Sociaal Marinier

Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop en H. van der Linden
Programma: Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Omschrijving
De Sociaal Mariniers gaan doorbraken realiseren voor gezinnen in Dordrecht die dat echt nodig hebben. Om dat te doen hebben ze budget nodig om samen met onze partners de passende ondersteuning tijdig te regelen.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Passende, tijdige en betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren.

Toelichting
Deze collegeperiode willen we ons op een specifieke groep binnen de aandachtshuishoudens richten, namelijk op de 290 aandachtshuishoudens met kinderen. Het gaat om gezinnen waar armoede, serieuze opvoedproblemen, (licht) crimineel gedrag en jeugdzorg een rol spelen. In deze gezinnen wordt 28% van de kosten gemaakt (€ 8,5 mln. per jaar [1]), desondanks zijn de gezinnen niet altijd goed geholpen.

We stellen sociaal mariniers aan met geleend gezag en doorzettingsmacht. Zij krijgen van het college formeel het mandaat om doorbraken te realiseren daar waar we nu met elkaar vastlopen. Dat mandaat bestaat uit het kunnen verstrekken van opdrachten om de juiste ondersteuning snel te regelen. De sociaal mariniers gaan namelijk samen met professionals van betrokken maatschappelijke partners, alternatieve oplossingen en doorbraken bedenken en regelen. Wat die doorbraak is verschilt per casus. Het kan gaan om een systeemknelpunt, maar ook om het faciliteren van een tijdelijk onderkomen. Daarbij doen de sociaal mariniers wat nodig is. De sociaal mariniers hebben uitvoeringsbudget nodig om vanuit het mandaat opdrachten te kunnen bekrachtigen.

Financiële informatie
[1] Dit bedrag komt uit de onderzoeksgegevens van c6Volg.

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Budget

600

600

0

0

Dekking vanuit reserve Sociaal Domein

-300

-300

0

0

Uitvoeringsbudget Sociaal Marinier

300

300

0

0

Omdat het om een nieuwe aanpak gaat moeten we een onderbouwde schatting maken van het budget dat nodig is. Dat doen we op basis van ervaringscijfers bij de gemeente en partners. Om een doorbraak mogelijk te maken is niet altijd extra budget nodig. Het kan ook gaan om een herschikking van middelen, een besluit nemen of de juiste connecties leggen.

Begroting en Investeringsbudget
Bij de behandeling van de Kadernota 2020 zal het raadvoorstel over het Investeringsplan Sociaal Domein bekend zijn waardoor een integrale afweging over de inzet van deze budgetten voor de raad mogelijk is.

ga terug