16. Bereikbaarheid Dordrecht

Portefeuillehouder: H. van der Linden
Programma: Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Omschrijving
In 2020 -2022 werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan de N3, de ader van de stad, die voor 92% gebruikt wordt voor lokaal en regionaal bestemmingsverkeer. De werkzaamheden zullen een groot effect hebben op de reistijd binnen de stad en de bereikbaarheid van de regio. Dit onderhoud is noodzakelijk en vraagt tegelijkertijd veel van onze inwoners en ondernemers. Om de overlast zo klein mogelijk te houden en de economische schade te beperken werken we aan een goede afstemming tussen werkzaamheden. Om duidelijkheid te kunnen bieden aan bewoners en bedrijven over de werkzaamheden vragen wij een eenmalige investering in het platform: Dordrecht Onderweg. Dordrecht Onderweg is een slimme kopie van Rotterdam Onderweg wat voort komt uit de Maastunnel opgave. Het is een bereikbaarheidsaanpak met daarin een bereikbaarheidsorganisatie en bereikbaarheidscommunicatie (met communicatiemiddelen zoals apps en het platform www.rotterdamonderweg.nl) We kunnen van deze aanpak grote delen kopiëren naar de Dordtse organisatie. Het resultaat is een stevige organisatie met duidelijke spelregels en een heldere communicatieaanpak met bijbehorende middelen.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling

  1. Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte.
  2. Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te bouwen na 2022.

Toelichting
RWS heeft een programma opgezet om zoveel mogelijk hinder te voorkomen echter het onderhoud N3 gaat hoe dan ook gepaard met knelpunten op ons wegennet. Het wordt dan ook de komende jaren belangrijk om bewoners en bedrijven van Dordrecht van informatie te verschaffen hoe ze van A naar B kunnen komen. Met name de vraag van bedrijven is op dit moment groot in verband met het organiseren van hun logistiek. De benodigde informatie hiervoor is nu in onze organisatie versnipperd aanwezig en kan nog niet ontsloten worden voor weggebruikers. Dordrecht Onderweg is het platform waarin alle projecten en werkzaamheden die een effect hebben op de bereikbaarheid samen komen. Via de site www.dordrechtonderweg.nl en andere kanalen (ook via een app) krijgen weggebruikers informatie over de actuele verkeersinformatie, reisadvies voor andere vormen van vervoer en zijn werkzaamheden en omleidingen inzichtelijk. Voor het realiseren van dit project is een eenmalig bedrag van € 135.000 nodig. We investeren in: 

  • het kopen van data (Google Maps).
  • een eenduidige architectuur om alle gegevens die er binnen de gemeente zijn te kunnen bundelen.
  • externe expertise voor de start om dit op te tuigen.
  • een website om data te ontsluiten.

Op twee plaatsen in onze eigen organisatie is al informatie beschikbaar. Deze eenmalige impuls is nodig om te zorgen dat de beschikbare bereikbaarheidsinformatie kan worden ontsloten voor weggebruikers via de website en andere kanalen. Zodra dit juist is ingericht, kan het proces vervolgens met de bestaande ambtelijke inzet uitgevoerd blijven worden. In dit proces nemen we meteen een communicatiewens mee op het gebied van het uitstralen van eenheid in de communicatie van projecten. Wij bouwen een voorbeeld dat uitgerold kan worden binnen de Drechtsteden en waar andere weggebruikers uit heel Nederland profijt van kunnen hebben.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Bereikbaarheid Dordrecht

135

0

0

0

ga terug