12. Mijlpaal 2020 - 800 jaar stad

Portefeuillehouder: R.E.C. Reynvaan-Jansen en M.D. Burggraaf
Programma: Gezond en Levendig Dordrecht

Omschrijving
Mijlpaal 2020: 800 jaar stadsrechten - Dordrecht 800 – aanvullend  budget.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad.

Toelichting
Voor het tot stand brengen van het programma rondom de viering van 800 jaar Stadsrechten in 2020 is er een aantal uitgangspunten geformuleerd die het geheel een samenhangend en feestelijk karakter geven. Onder de noemer Dordrecht 800 wordt de hele stad betrokken, met veel aandacht voor de wijken naast de binnenstad, voor zowel sport, onderwijs als cultuur. Het is een breed stadsfeest voor, door en met Dordtenaren. Maar het is ook een bijzondere verjaardag waarbij wij ook graag onze gasten uitnodigen. Het gaat om het versterken van de saamhorigheid onder de inwoners en hun verbondenheid met de stad. We gaan niet op zoek naar de grootste gemene deler, maar juist de diversiteit moet de viering verrassend maken. We leggen potentiële initiatiefnemers de vraag voor ‘wie of wat maakt Dordrecht nu zo bijzonder? Bij het doen van programmavoorstellen kunnen ze zich laten inspireren door heden, verleden en toekomst, door kunst, architectuur, door het Dordtse dialect, een buurt of geschiedenis van een wijk, enzovoort, of door bekende Dordtse sporters en andere bijzondere Dordtse persoonlijkheden, onder de noemer ‘Helden van Dordt’. De wijkfeesten en de burgerinitiatieven worden uitgenodigd om dit thema op te pakken.

Dordrecht is 365 dagen jarig en dat betekent dat er in 2020 het hele jaar ruimte is voor initiatieven vanuit inwoners en instellingen. Zo zal er aandacht zijn voor 75 jaar Vrijheid. Er zijn daarnaast drie perioden gepland met een concentratie van activiteiten: de ‘Dordtse Wijkfeesten’ in het voorjaar, de ‘Dordtse Schapenkoppenfeesten’ in de binnenstad in de zomer, en in het najaar de Dordtse Helden met als hoogtepunt een spectaculaire internationale tentoonstelling over één van Dordrechts bekendste kunstenaars: Albert Cuyp.

Voor de mijlpaal 800 jaar Stad is door de raad reeds een budget van € 1.020.000 beschikbaar gesteld, dat breed wordt ingezet als matchingsgeld voor initiatieven vanuit de stad (zowel wijken, sport, onderwijs, cultuur als burgerinitiatieven) voor collectieve marketing en voor organisatie. Het programma heeft voornamelijk een lokaal karakter; met uitzondering van de internationale tentoonstelling ‘In het licht van Cuyp’.  Met een uitbreiding van het budget met € 300.000 faciliteren we nog meer activiteiten in de wijken en wijk gerelateerde activiteiten. Hoewel het accent breed ligt in de stad willen we met deze bijzondere verjaardag ook gasten uit binnen- en buitenland uitnodigen.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Mijlpaal 2020 - 800 jaar Stad

300

0

0

0

ga terug