2. Schone openbare ruimte

Portefeuillehouder: B.C.M. Stam
Programma: Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Omschrijving
De openbare ruimte laten we schoon houden op basis van beeldkwaliteit.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar, samen zorgen we voor gebruiksvriendelijke wijken, buurten en straten.

Toelichting
'We werken aan een schone openbare ruimte'. De openbare ruimte houden we schoon op basis van met de raad afgesproken beeldkwaliteit. Het centrum en hoogwaardige gebieden onderhouden we op beeldkwaliteit A en de overige gebieden op beeldkwaliteit B. Bewoners en ondernemers kunnen via participatie zorgen voor een schonere omgeving. Toch merken we dat sommige plaatsen als vies ervaren worden. De snelheid waarop de openbare ruimte vervuilt verschilt per plek. Op plekken waar de vervuilingssnelheid hoog is, willen we het vuil sneller opruimen en de oorzaak van de hoge vervuilingssnelheid wegnemen. Dit doen we met de volgende aanpak.

  1. Analyse van knelpunten gecombineerd met een gerichte aanpak en acteren bij incidenten. Met een gerichte aanpak spelen we sneller en beter in op incidenten met vervuiling, waarbij we gelijk zoeken naar structurele oplossingen. Met een heldere analyse van het knelpunt doen we een gerichte aanpak met: (1) extra handhavers op zoek gaan naar de veroorzakers, (2) woningcorporaties, ondernemers, scholen, sociale wijkteams en andere partners in de wijk inzetten op een gezamenlijke aanpak, (3) contactpersonen om extra aandacht vragen  voor hotspots inclusief schoonhouden in het weekend. Wij zetten hier al vol op in, maar met extra capaciteit en handgeld voor 2020 en 2021 van € 80.000 per jaar kunnen we snel en servicegericht knelpunten oppakken.
  2. Voorkomen van bijplaatsingen naast containers. Om het straatbeeld door bijplaatsingen te verbeteren, zetten we in op gedragsverandering. Deze aanpak is gestart in 2018 en wordt betaald uit de zwerfafvalvergoeding.  Dit combineren we met sneller opruimen van bijplaatsingen. De kosten hiervan voor 2020 bedragen € 85.000.
  3. Versterken van de rol van bewoners en ondernemers voor een schone omgeving via participatie. Versterken van de participatie past in de apart ingediende claim voor participatiebestekken.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Schone openbare ruimte

165

80

0

0

ga terug