4. Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam

Portefeuillehouder: H. van der Linden en P.J. Heijkoop
Programma: Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Omschrijving
Medio 2018 is de capaciteit van het sociaal wijkteam tijdelijk uitgebreid. Daarvoor waren twee belangrijke aanleidingen. Ten eerste de wachtlijsten voor het wijkteam, met name in het jeugddomein. Ten tweede de werkdruk van de professionals. Het gaat om een uitbreiding van 5,0 FTE voor 2018 en 2019. De 5,0 FTE zijn niet als ´extra´ werkkrachten aan het team toegevoegd. Er is tegelijk in een deel van Dordrecht een andere manier van werken geïmplementeerd  die we 'vraagverheldering' noemen. Daarbij wordt bij de intake strakker dan voorheen gekeken met welke ondersteuning, of hulp interventie, een inwoner het beste af is. Onze verwachting is dat dat vaker dan voorheen een lichte interventie zal zijn. In 2020 willen we de aanpak vraagverheldering breed implementeren in het sociale wijkteam Dordrecht. Om dit te realiseren en vanwege de toename in de vraag naar ondersteuning verwachten wij de inzet van extra capaciteit in 2020 en 2021 te moeten continueren. Door in de doorontwikkeling van het sociaal wijkteam in te zetten op een scherpe taakafbakening, logische toegang en toeleiding en een slagvaardige organisatievorm verwachten wij beter te kunnen sturen op de kosten in het sociaal domein

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Passende, tijdige en betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren.

Toelichting
Bewoners kunnen bij het sociaal wijkteam voor advies, informatie en ondersteuning terecht. Door de vraag van de bewoner in een integraal samengesteld team te verhelderen, wordt er sneller een passende ondersteuningsvraag over de domeinen heen geformuleerd. Hierdoor kan tijdige passende ondersteuning worden geboden – afhankelijk van de ondersteuningsvraag – door informele voorzieningen (sociaal netwerk en vrijwilligers) en/of formele (algemene en maatwerk-) voorzieningen. Uitgangspunt is om normalisatie van de problematiek te bewerkstelligen

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam

425

425

0

0

ga terug