15. Tweede calamiteitenroute Staart-Oost

Portefeuillehouder: H. van der Linden
Programma: Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Omschrijving
In het bestemmingsplan Staart uit 2013 is op advies van de Veiligheidsregio toegezegd om onderzoek te doen naar een tweede calamiteitenroute voor de Staart-Oost. In 2017 is dit onderzoek opgepakt. Vanuit Sliedrecht (in het invloedsgebied van Chemours en DuPont), de Veiligheidsregio ZHZ en de raad is hierop aangedrongen. Het college heeft bij monde van de wethouder aan de raad gemeld te streven naar besluitvorming hierover medio 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) en heeft zich gericht op de fietsbrug over het Wantij. Het geschikt maken van deze brug wordt beschouwd als de meest betaalbare oplossing voor een tweede calamiteitenroute. Daarnaast heeft de Brandweer ook een voorkeur voor deze Dordtse oplossing aangegeven, ten opzichte van bijvoorbeeld de spoorbrug naar Sliedrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat de fietsbrug niet geschikt is voor een brandweervoertuig, maar wel geschikt te maken is. Dit is onderzocht tot op het niveau van een voorlopig ontwerp en op basis daarvan is een kostenraming gemaakt. Het onderzoek naar de aanrijroute, met name aan de zuidkant ter plaatse van de primaire waterkering loopt nog, inclusief de afstemming daarover met het Waterschap. Het IBD heeft wel een kostenraming gemaakt van de hiervoor benodigde maatregelen aan het fietspad langs de spoordijk tot aan de brug over het Wantij.

De beleidswens draagt bij aan de volgende doelstelling
Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Toelichting

  • het vervangen en verstevigen van de bovenbouw van de fietsbrug over het Wantij gericht op de belasting van een brandweervoertuig.
  • het geschikt maken van de aanrijroute voor brandweervoertuigen.

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Tweede calamiteitenroute Staart-Oost

150

1.030

0

0

De kosten in 2020 betreffen engineeringskosten (€ 120.000 voor de brug en € 30.000 voor de route), de kosten voor 2021 betreffen de realisatie (€ 680.000 voor de brug en € 350.000 voor de route).
De kosten voor de brug en aanrijroute betreffen een investering met afstorting naar reserve Afschrijving.

ga terug